1. دقت داشته باشید که در وارد کردن شماره موبایل دقت نمایید. چرا که لینک دانلود به شماره شما پیامک خواهد شد.
  2. پس از پرداخت به همین صفحه بر خواهید گشت و امکان دانلود از همین صفحه را نیز دارید.
  3. در انتخاب فایل دقت نمایید، چرا که هزینه پرداختی به هیچ وجه قابل برگشت نمی باشد.
  4. پرداخت به منزله اطلاع کامل از موراد فوق است و قصد خرید فایل بالا را دارید.

هزینه 10,000 تومان

(به مبلغ فوق کارمزد پرداخت یاری اضافه خواهد شد.)