می‌دانستید اندازۀ یک ستارۀ کوچک حداقل نصف خورشید و اندازۀ یک ستارۀ بزرگ حداقل 3 برابر خورشید است؟! می‌دانستید ستاره‌ها هم مثل ما انسان‌ها متولد می‌شوند، زندگی می‌کنند و بعد می‌میرند؟! می‌دانستید وقتی یک ستارۀ کوچیک می‌میرد به یک کوتولۀ سیاه تبدیل می‌‎شود و اگر همین اتفاق برای ستارۀ بزرگ رخ دهد، به یک چالۀ فضایی تبدیل می‌شود؟!

کلا دانستن در مورد دنیای ستاره‌ها و کهکشان‌ها خیلی جذاب است؛ موافق هستید؟

برای اینکه بیشتر در مورد آن‌ها بدانید، ویدیوی بالا را ببینید.