بانک نمونه سوالات امتحانی آزمون ها هشتم متوسطه 1

متفرقه آزمون ها هشتم متوسطه 1

نمونه سوال آزمون ها هشتم متوسطه 1
عنوان نمونه سوال فرمت دانلود
سوالات آزمون سنجش تلاش تحصیلی - هشتم - سال 1402-1403- نوبت عصر سنجش دستاوردهای یادگیری(پایه هشتم - نوبت عصر-بهمن1402 pdf دانلود
سوالات آزمون سنجش تلاش تحصیلی - هشتم - سال 1402-1403- نوبت صبح سنجش دستاوردهای یادگیری(پایه هشتم - نوبت صبح-بهمن1402 pdf دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون سنجش تلاش تحصیلی - هشتم - سال 97-96 - مرحله اول - نوبت عصر pdf دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون سنجش تلاش تحصیلی - هشتم - سال 97-96 - مرحله اول - نوبت صبح pdf دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون سنجش تلاش تحصیلی - هشتم - سال 96-95 - مرحله اول - نوبت عصر pdf دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون سنجش تلاش تحصیلی - هشتم - سال 96-95 - مرحله اول - نوبت صبح pdf دانلود